Eğitim materyalleri, öğrencilerin ders esnasında ilgilerini arttıran, öğrenme süreçlerine katkı sağlar. Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge, gereç anlamına gelen eğitim materyalleri, diğer bir anlamı ile "Bir işin meydana çıkması için lazım gelen şeyler." anlamına da gelebilmektedir.

Eğitim ya da öğretim materyalleri, bir öğretmenin özel ders veya normal derslerine yaptığı hazırlığı, donanımı veya dersle alakalı malzemelerin tümüne denilmektedir.

Özel ders veren öğretmenler için eğitim materyallerini kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Eğitimde materyal kullanmak ve derse hazırlıklı gitmek oldukça önemlidir. Bu hazırlıklara normal ders araç gereçleri (defter, kitap, kalem gibi) yeterli gibi görünse de öğrencinin öğrenme süreçlerine katkı sağlayacak diğer eğitim materyalleri olan şekil, broşür, tablo, oyunlaştırılmış öğrenme materyallerinin ilave edilmesi sizlerin işini kolaylaştıracağı gibi öğrencinin öğrenme sürecini de destekleyecektir. Eğitim materyali kullanmak, öğrencinin öğrenmesini ve konuyu anlamasını hızlandırdığı gibi unutmasını zorlaştıracaktır. Bu nedenle özel ders hocaları için eğitim materyali kullanmak olmazsa olmazlardandır.

Özel derste kullanılan eğitim materyalleri sadece öğrenci için önemli değildir. Öğretmenin özel ders için hazırlıklı gitmesi, hem öğrenci hem de öğrenci velisi gözünde, özel ders hocasının işini ciddiye aldığının göstergesidir. Aynı zamanda öğretici materyal kullanan öğretmenin işi kullanmayan öğretmene göre daha kolay olacaktır. Özel derste kullanılacak materyaller, öğretmen tarafından özel olarak hazırlanabileceği gibi piyasada satılan materyaller de kullanılabilinir. Burada önemli nokta, işlenecek dersin o günkü konusuna uygun materyalin kullanılması ve ders anlatımına katkı sağlaması gerekliliğidir.

Özel ders öğretmeninin anlatacağı konuya uygun tablo kullanması, o konuya özel infografik hazırlaması öğrencinin dersi anlamasını kolaylaştıracak, görsellerle desteklenmiş konu anlatımı nedeniyle konunun pekişmesi sağlanacaktır. Hazırlık yapılarak gidilen dersten öğrenci maksimum faydayı sağlamış olacaktır. Aynı zamanda konunun unutulma ihtimali azalacaktır. Öğrenci görsel olarak konuyu zihninde canlandırarak olası soruları da çözebilecektir.

Özel ders veren öğretmenler için tavsiyemiz, derse ve konuya özel eğitim materyalleri ile ders anlatmaya gayret göstermeleridir. Bu konudaki tavsiyemize uymanız halinde daha mutlu öğrenciler ve daha rahat geçen derslere sahip olacaksınız.

Özel Ders Öğretmeninin Nasıl Olması Gerekir? isimli yazımızı da okumanızı öneriyoruz.