Bitirme tezi ya da ödev yapmaya başlamadan önce, öğrencinin kendi becerilerini ve yeteneklerini değerlendirmesi önemlidir. Eğer öğrenci, konu hakkında yeterli bilgiye sahip değilse veya gereken yetenekleri kendinde görmediyse, destek almayı düşünmesi yararlı olabilir.

Ancak, destek alınması gerekiyorsa bunu doğru bir şekilde yapmak önemlidir. Öğrencinin, tezi veya ödevi yaparken tamamen kendi çalışmalarını yaptığından emin olunmalıdır. Bu nedenle, öğrenciye yardımcı olacak bir danışman veya mentor bulunmalı ve öğrenci, onun gözetiminde çalışmalıdır. Bu sayede, öğrenci kendi çalışmalarını yaparken yardım almış olur ve aynı zamanda öğrendiği bilgileri daha iyi anlar ve hatırlar.

Ayrıca, öğrencinin bitirme tezi veya ödevi yaparken kendi becerilerini geliştirmesi de önemlidir. Bu nedenle, öğrenciye tamamen hazır hale getirilmiş materyaller verilmemeli ve onun kendi araştırmalarını yapması ve öğrendiklerini kendi kelimelerinin ile ifade etmeye çalışması sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, bitirme tezi veya ödev için destek alınıp alınmayacağı, öğrencinin kendi becerilerine ve yeteneklerine göre değişebilir. Ancak, destek alınması durumunda, doğru bir şekilde alınması ve öğrencinin kendi çalışmalarını yaptığından emin olunması önemlidir.